//Két cég alkalmaz egy munkavállalót. Milyen munkaügyi szabályokat kell figyelembe venni?
2021. augusztus 24.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Két cég alkalmaz egy munkavállalót. Milyen munkaügyi szabályokat kell figyelembe venni?

2021-08-24T15:46:43+02:00

 

Több munkáltató által létesített munkaviszony praktikus megoldás lehet, ha több munkáltató foglalkoztatási igényei találkoznak, hiszen az Mt. szabályai lehetővé teszik a konstrukció rugalmas alkalmazását.

Ezt a munkaviszonyt munkáltatói oldalon a leggyakrabban olyan cégcsoportok tagjai létesítik, akik munkájukat egységesen szervezik, ezáltal a munkavállalók munkakörüket ténylegesen nem csupán egy cég, hanem több javára látják el.

Ilyen lehet például egy könyvelő is, aki két-három egymással egyébként együttműködő cég könyvelését végzi, vagyis mindkét munkáltató számára egy időben végez munkát, így a munkavállaló munkaidő-beosztását is egységesen, a két munkáltató közös igényeire figyelemmel kell megállapítani.

Hiába vesz részt ebben a munkaviszonyban kettőnél több fél, a felek csupán egy munkaszerződést kötnek egymással, abban a munkavállaló számára egy munkakört határoznak meg és annak ellátásáért cserébe kapott alapbért egy meghatározott összegben állapítják meg. Azt, hogy a munkavállaló melyik munkáltatótól kapja a fizetését, mindenképpen bele kell foglalni a munkaszerződésbe, azonban azt is érdemes rögzíteni, hogy ki közöl a munkavállalóval munkaidő-beosztást, ki alkalmaz hátrányos jogkövetkezményeket, vagyis a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a későbbi félreértések elkerülése végett.

A munkavállaló védelmét szolgálja, hogy a munkáltatókat egyetemleges felelősség terheli. Azaz díjazással kapcsolatos, személyiségi jogi jogsértésből vagy munkahelyi balesetből eredő, illetve egyéb kártérítési igényt, bármelyik munkáltatóval szemben lehet érvényesíteni. A munkaviszony egységességének köszönhetően, a több munkáltató által létesített munkaviszonyt munkáltatói oldalon (eltérő megegyezés hiányában) bármelyik munkáltató önállóan is megszüntetheti. Ugyanígy nem kell a munkavállalónak sem valamennyi munkáltatóval közölnie munkaviszonyt megszüntető nyilatkozatát, elég felmondását vagy azonnali hatályú felmondását egy munkáltatónak címeznie.

Amennyiben a munkáltatók száma egyre csökken, a munkaviszony automatikusan megszűnik. Ilyen esetben a munkavállalót azonos juttatások illetik meg, mintha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt volna, vagyis megilleti a végkielégítés és a felmentési időre járó távolléti díj is.

LogiJobs kedvezmény az Írisz Office csoport ügyfeleinek!