A Szociális hozzájárulási adó, röviden SZOCHO, a munkaadó járulékai közé tartozó adónem. Mértéke 2022 január elsejétől kezdve 13 %.

A foglalkoztató érvényesíthet kedvezményeket a munkavállalói után, amik a SZOCHO fizetési kötelezettséget csökkentik.

SZOCHO kedvezmények 2022-ben:

Betegszabadságra kifizetett díj után is jár a kedvezmény?

A törvény úgy fogalmaz mindegyik kedvezmény esetében, hogy „a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett bruttó munkabér után érvényesíthető a kedvezmény”.

A törvény viszont azt is mondja, hogy az adókedvezmény kiszámításánál a munkavállalót a munkaviszonyára tekintettel megillető (bruttó) munkabért a számviteli törvényben foglaltak alkalmazásával kell meghatározni. A számviteli törvény a bruttó munkabért „bérköltségnek”, a betegszabadságra járó munkabért pedig „személyi jellegű egyéb kifizetésnek” tekinti.

Ebből adódóan a SZOCHO kedvezményeket csak a bérköltségnek minősülő rész után lehet igénybe venni.

Ez azt jelenti, hogy a betegszabadság idejére kapott távolléti díj 70% után a munkáltató nem érvényesítheti a munkavállaló után járó adókedvezményt.