Ha a csecsemőgondozási díjra jogosult a gyermek születését megelőző két éven belül legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik államilag elismert felsőoktatási intézményben (kivéve a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzéseket), akkor a csecsemőgondozási díj összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói gyed összege.

A hallgatói gyed összege:

  • a minimálbér 70%-a, azaz 112.700 Ft, ha a hallgató elsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben vesz részt
  • a garantált bérminimum 70%-a, azaz 147.420 Ft, ha a hallgató mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben vesz részt