A munkáltatói kötelezettségek közé tartozik a munka- és pihenőidő precíz és pontos nyilvántartása, minden munkavállaló tekintetében.

Számos tényező befolyásolja azt, hogy a munka- és pihenőidő vonatkozásában a szükséges adatokat milyen formában és mennyire teljes körűen kell nyilvántartani, ilyen például a munkavállaló munkaidő-beosztása, betöltött munkaköre.

A cél az, hogy összegezhetőnek kell lennie minden olyan munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos információnak, amely érinti a munkavállaló munkaidejét, illetve jövedelmét.

A legfontosabb információk, amiket nyilván kell tartani:

  • a rendes munkaidő kezdő és befejező időpontját, annak időtartamát
  • rendkívüli munkaidő kezdő és befejező időpontját, annak időtartamát
  • esetleges készenlét kezdő és befejező időpontját, időtartamát
  • szabadság tartamát
  • önként vállalt túlmunka tartamát

A törvény nem határoz meg kitételt arra vonatkozóan, hogy a jelenléti ívet csak papír alapon lehet vezetni, így az elektronikus nyilvántartás is megfelelő forma, viszont mindkét esetben fontos, hogy a munkavállaló az aláírásával vagy elektronikus bélyegző által hitelesítse azt.