Többes vállalkozónak nevezzük azt a magánszemélyt, aki egyéni vállalkozása mellett társas vállalkozásban (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosi részesedéssel rendelkezik és személyesen közreműködik a vállalkozás tevékenységében, azaz társas vállalkozónak minősül.

Alapesetben a magánszemély az egyéni vállalkozásában köteles megfizetni a törvény által előírt kötelező járulékminimumot, de döntése alapján és legkésőbb január 31-ig a társas vállalkozás felé tett egész évre szóló írásbeli nyilatkozatával választhatja azt is, hogy a társas vállalkozásában fizeti meg a járulékokat.

Abban az esetben, ha a magánszemély egyidejűleg több gazdasági társaságban is személyesen közreműködő tag, úgy csak az egyik – döntése szerinti – vállalkozásban kötelezett a járulékok megfizetésére az alsó határ után. Ha a többi vállalkozásban a személyes közreműködésért díjazásban részesül, úgy azokban a vállalkozásokban járulékok alapja a ténylegesen megszerzett jövedelem.

Ha a magánszemély év közben új társas vállalkozói jogviszonyt létesít, úgy az új vállalkozását is köteles tájékoztatni a korábbi döntéséről.

Például:

A magánszemély 3 jogviszonnyal rendelkezik:

  • egyéni vállalkozó, ahol a egyéni vállalkozói kivétje bruttó 200.000 Ft
  • egy Kft-ben személyesen közreműködő tag, ahol tényleges jövedelemben nem részesül
  • egy Bt-ben személyesen közreműködő tag, ahol a díjazása bruttó 100.000 Ft

Döntése alapján az egyéni vállalkozásában fizeti meg a járulékokat, ahol a tevékenysége igényli a középfokú végzettséget, így a járulékminimum alapja a garantált bérminimum lesz.

A társas vállalkozók járulékfizetésének 2020. július 1-jei változásáról honlapunkon megjelent cikkünkben bővebben olvashatnak.