//Hogyan egyszerűsödtek átmenetileg a távmunka szabályai a veszélyhelyzet miatt?
2020. november 13.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Hogyan egyszerűsödtek átmenetileg a távmunka szabályai a veszélyhelyzet miatt?

2020-11-13T12:25:55+02:00

Kormányrendelet jelent meg a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról a veszélyhelyzet idejére vonatkozóan.

Egyszerűsítésre kerültek az SZJA törvény rendelkezései

Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a távmunkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összeg, amely nem haladhatja meg havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 10 százalékát. Ez jelenleg 16 100 Ft. Amennyiben a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, úgy az összeget a távmunkában végzett napok szerint arányosítani kell.

A költségtérítés feltétele, hogy a munkavállaló a távmunkát a munkaszerződésében foglaltak szerint végezze, valamint az igazolás nélkül elszámolható térítésről a felek előzetesen, írásban megállapodjanak.

További feltétel, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben más igazolt költséget ne számoljon el, például internethasználati díj, a munkavégzési hely bérleti díja, illetve a rezsije.

 

A Munkavédelemről szóló törvény távmunkavégzésre szóló rendelkezése a veszélyhelyzet ideje alatt felfüggesztésre került

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, a munkavállaló pedig ezek alapján választja meg a munkavégzés helyét. Egyéb teendője a munkáltatónak ezen felül nincs.

Tehát a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavédelemről szóló törvény a távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályairól szóló fejezetet nem kell alkalmazni. Így például a munkáltató nem köteles személyesen ellenőrizni a helyszínt, ahol a munkavállaló a távmunkát végzi, illetve a munkavégzésre használt eszközök ellenőrzése sem a feladata.

 

Az új szabályokat a kihirdetést követő naptól, azaz 2020.11.13-tól lehet alkalmazni, és a rendelet 2021.02.08-án hatályát veszti.