Abban az esetben, ha a nevelőszülő a nevelt gyermekre tekintettel több jogcímen is jogosult a gyermekgondozási díjra, úgy a megállapított gyermekgondozási díjak együttes összege nem haladhatja a meg az érvényes minimálbér 70%-át (azaz 2020-ban a 112 700 Ft-ot).

Ha az ellátás együttes összege magasabb lenne, mint az értékhatár, úgy a gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-ig hivatalból felülvizsgálják, és a tárgyévre vonatkozó érvényes minimálbér figyelembevételével január 1-től új gyermekgondozási díj összeget állapítanak meg.