Sok esetben előfordulhat, hogy a munkavállaló nehéz anyagi helyzetbe kerül. Ilyenkor a munkáltatón múlik, hogy segítő kezet nyújt-e neki. Ezt megteheti úgy, hogy munkabérelőleget vagy munkáltatói kölcsönt folyósít alkalmazottjának.

A munkáltatói kölcsönre a polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak. A kölcsönt lehet adni kedvezményes kamattal vagy kamatmentesen is. A kamat nem más, mint a kölcsön használatáért, kockázatáért fizetett pénzösszeg.

Kamatkedvezményből származó jövedelem akkor keletkezik, ha a magánszemélynek juttatott kölcsön kamata nem éri el a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékét (jelenleg 0,6% + 5% = 5,6%). Ha a kifizető bizonyítja, hogy az érvényes szokásos piaci kamat ettől alacsonyabb, úgy kamatkedvezmény számításakor a szokásos piaci kamatot kell figyelembe venni az 5,6% helyett.

A kamatkedvezményből származó jövedelem alapja a kamatkedvezmény 1,18-szorosa, amely után 15% személyi jövedelemadót és 15,5% szociális hozzájárulási adót kell fizetni.

A vállalat a kölcsönt nyújthatja a saját alkalmazottjának, ügyvezetőjének vagy akár egy külső magánszemélynek is, a vállalathoz fűződő kapcsolat nem befolyásolja a pénzátadást.

A törvény taxatíve felsorolja azon eseteket, amelynél a jövedelem nem minősül kamatkedvezményből származó jövedelemnek:

  • a magánszemély által a társaság felé kiállítói számla kiegyenlítéséből származó jövedelem
  • a 30 napot meg nem haladó időtartamra kiadott előleg
  • az osztalékelőlegnek az a része, amely a kifizetést követő első beszámoló elfogadásával osztalékként jóváhagyásra került
  • az áruvásárlási kölcsön
  • a külföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett előleg feltéve, hogy azzal a külföldről való visszatérést követő 30 napon belül elszámolnak a felek
  • a legfeljebb hat hónapra adott munkabér-előleg, feltéve, hogy a kölcsön összege nem haladja meg a minimálbér ötszörösét (ez jelenleg 805 ezer Ft)

 

Példa:
Egy Kft. ügyvezetője 2020.01.05-én 10 millió Ft kölcsönt vesz fel a vállalkozástól, kamatmentesen, amelyet 90 nap múlva kell egy összegben visszafizetnie.
A 90 napra az ügyvezetőnek kamatkedvezményből származó jövedelme keletkezett.
Bruttó jövedelem: 118% x 10 millió Ft (tőke) x 5,6% (kamatláb) x 90 nap / 365 nap = 162. 937 Ft
Személyi jövedelemadó: 15% x 162.937 Ft = 24.360 Ft
Szociális hozzájárulási adó: 15,5% x 162. 937 Ft = 25.255 Ft