//Hányszor kell figyelmeztetést adnom a munkavállalónak, mielőtt felmondom a munkaviszonyt?
2021. augusztus 18.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

Hányszor kell figyelmeztetést adnom a munkavállalónak, mielőtt felmondom a munkaviszonyt?

2021-08-18T17:17:55+02:00

Számos esetben előfordult már, hogy egy munkavállaló olyan vétséget követett el a munkahelyén, amely következtében figyelmeztetésben részesült. Így jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hány figyelmeztetés alapozza meg a munkaviszony felmondással történő megszüntetését, és mi ilyen esetben a teendő.

A felmondás során is a Munka Törvénykönyvének a szabályait kell figyelembe venni, és annak megfelelően kell eljárni. A jogviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással vagy akár azonnali hatályú felmondással is.

A Munka Törvénykönyve nem rendelkezik arról, hogy a felmondás közlését megelőzően figyelmeztetésben kell részesíteni a munkavállalót, valamint a munkavállaló korábbi, írásbeli figyelmeztetéssel szankcionált valamely magatartása önállóan nem képezheti később a felmondás indokát. Viszont abban az esetben, ha a munkavállaló újra elkövet egy olyan vétséget, amelyre vonatkozóan korábban már figyelmeztetéssel rótták és ennek következtében a munkáltató felmondja a munkaviszonyt, úgy a korábbi figyelmeztetés a felmondás megalapozottságát alátámaszthatja.