Az egyéni vállalkozás vagy egyéni cég korlátlan felelősséggel jár, így a 2009. évi CXV. törvény alapján csak a 18. életévét betöltött magánszemély hozhat létre ilyen vállalkozást.

Ennek következtében kiskorú magánszemély más olyan gazdasági társaságnak sem lehet olyan tagja, amely korlátlan felelősséggel járna:

  • betéti társaságban beltag
  • közkereseti társaságban beltag

Viszont vannak olyan vállalkozási formák, amelyek korlátolt felelősséggel bírnak, így fiatalkorú is lehet:

  •  korlátolt felelősségű társaság tagja
  • betéti társaságban kültag
  • közkereseti társaságban kültag
  • részvénytársaságban részvényes

Emellett azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy gazdasági társaságban ügyvezető vagy vezető tisztségviselő is csak nagykorú magánszemély lehet.