//Érvényesíthető kedvezményként a cégautóadóból a határidőben befizetett gépjárműadó összege, ha rossz NAV számlaszámra történt az utalás?
2021. június 11.
Kisokos / #adózás

Érvényesíthető kedvezményként a cégautóadóból a határidőben befizetett gépjárműadó összege, ha rossz NAV számlaszámra történt az utalás?

2021-06-11T11:29:23+02:00

 

A cégautóadóra kötelezett személygépjármű után fizetendő cégautóadó összegéből levonható ugyanarra a személygépjárműre megállapított, a negyedév ugyanazon hónapjaira járó gépjárműadó összege. Ennek a kedvezménynek az érvényesítési feltétele az, hogy az adóalany a gépjárműadót hiánytalanul és határidőben fizesse meg a hatóság részére.

A gépjárműadó megfizetési időpontjának az a nap számít, amikor:

  • az adózó belföldi pénzforgalmi számláját a szolgáltató megterhelte
  • az adót az adóhatóság pénzárába befizették
  • az adót készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) keretében postára adták

Az adókötelezettségeket a hatóság külön adószámlán, adónemenként tartja nyilván. Így, ha a gépjárműadó megfizetése rossz számlaszámra, azaz más adónemre került befizetésre, úgy az nem jelenik meg határidőben a gépjárműadó-számlán, tehát nem vehető figyelembe cégautóadó kedvezményként sem.

Ha megfizetett adó késedelmesen kerül jóváírásra a gépjárműadó adónemen (akár befizetés, akár más adónemről történő átvezetés következtében), úgy az sem utólag, sem a késedelmes befizetést követően esedékes cégautóadóból nem vonható le.