Azok a vállalkozások, akik 2022.09.01-től nem tudnak vagy nem kívánnak az új KATA törvény szerint adózni, úgy választásuk alapján a Személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadó szabályai szerint is teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket, feltéve, ha megfelelnek az átalányadózás szabályainak.

A bejelentés megtételére a határidő 2022. október 31. Abban az esetben, ha október 31-ig megtörténik a bejelentés, úgy a vállalkozás 2022.09.01-től fog az átalányadó szabályi szerint adózni.

A választásról a ’T101E nevű nyomtatványon, vagy a NAV ONYA felületén az „Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése” menüpontban lehet nyilatkozni. Azok az egyéni vállalkozók, akik sem az új KATA, sem az átalányadó választásáról nem tesznek nyilatkozatot, úgy 2022.09.01-től a vállalkozói személyi jövedelemadó törvény hatálya alá kerülnek.

A biztosított átalányadózó és vállalkozói személyi jövedelemadózó egyéni vállalkozónak a biztosítási jogviszonyát be kell jelentenie a ‘T1041-es nyomtatványon, valamint havonta, a tárgyhónapot követő hó 12-ig be kell nyújtania az ’58-as egyéni vállalkozók járulékbevallását.