A kormány új kezdeményezése előnyös mind a munkavállalók, mind a munkáltatók szempontjából, hiszen míg a munkavállalónak támogatást biztosít a gyermeke céges bölcsődei elhelyezéséhez, addig a munkáltatónak a munkaerő felvételében nyújt segítséget.

A támogatást azok a szülők igényelhetik, akik a gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődébe helyezik el.

Fontos, hogy csak az a szülő jogosult a támogatásra, aki az igénylésig inaktív munkaerőpiaci státuszúnak minősült, majd a támogatás hatására tér vissza az aktív munkavállalók közé.

További megkötés, hogy támogatásra az a szülő jogosult, akinek lakhelye, vagy ennek hiányában tartózkodási helye,  kevésbé fejlett régióban fekvő településen van (a települések listája a MÁK oldalán található tájékoztató 1. és 2. számú mellékletében található), vagy amennyiben a település nem szerepel a kiadott mellékletben, úgy azok a szülők igényelhetik az ellátást, akiket férőhelyhiány miatt elutasított az önkormányzati fenntartású bölcsőde.

A támogatás iránti kérelmet a 2019.08.09-től a Magyar Államkincstár felé elektronikus formában, a honlapjukon erre a célra létrehozott felületen lehet benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatást igénylő szülő rendelkezzen:

  • ügyfélkapus regisztrációval a támogatási kérelem benyújtása és az ügyintézés céljából
  • bankszámlával a támogatás folyósítása céljából

A támogatási kérelem mellé csatolni kell:

  • amennyiben az igénylő ugyanazon gyermekre tekintettel CSED-ben vagy GYED-ben részesül, úgy az annak megállapításáról rendelkező határozatot
  • ha az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye nem kevésbé fejlett régióban fekvő településen van, és a meghatározott régiók listájában nem szerepel, úgy szükséges bemutatni a lakó-vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzat által fenntartott bölcsődének az igazolását arról, hogy a gyermeke a bölcsődébe helyhiány miatt nem nyert felvételt

A szülő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási követelmények több gyermek esetén is teljesülnek.

A támogatás összege havonta 40.000 Ft, de maximum a bölcsődei díj havi díjával megegyező összeg. Ha az elhelyezésért fizetett díj meghaladja a 40.000 Ft-ot, úgy a szülőnek csak a különbözetet kell megfizetnie.