Szerencsére nem!

Ha egy magánszemélynek nincs biztosítottsággal járó jogviszonya (pl. fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, munkaviszony megszűnése okán vagy tanulói jogviszony lejártát követően), ahhoz, hogy jogosult legyen igénybe venni az egészségügy szolgáltatásait, járulékfizetésre kötelezett, aminek havi összege 7.710 Ft (naponta 257 Ft).

Keresőtevékenység hiányában előfordulhat, hogy ennek megfizetése nagy terhet ró a magánszemélyre, így lehetőség nyílik egy másik félnek átvállalnia azt.

Az ESZO fizetést teljesítheti pl. a szülő a gyermeke helyett vagy a munkáltató a munkavállalója helyett. Az átvállalás következtében egyik félnek sem keletkezik adóköteles bevétele, így közteher-fizetési kötelezettsége sem!