2022 szeptember 1-től hatályba lép az új KATA törvény, ami többek között azt jelenti, hogy megváltozik, ki jogosult arra, hogy az új KATA-t válassza.

A törvény hatályba lépését követően kizárólag olyan egyéni vállalkozók lehetnek KATA adóalanyok, akik a törvény értelmében főfoglalkozásúnak minősülnek. Ebből adódik az, hogy az eddigi feltételekkel ellentétben egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság vagy ügyvédi iroda sem jogosult KATA adóalanyiságot választani 2022. szeptember 1-jétől.

Részükre két opciót kínál fel a magyar adózási rendszer. Alapesetben a régi KATA megszűnésével társasági adóalannyá válnak, viszont ha megfelelnek a feltételeknek, úgy döntésük alapján kisvállalati adóalanyiságot is választhatnak.

A KIVA választásáról nyilatkozni kell, amelynek határideje 2022.08.31. A bejelentést az ÁNYK-ban a 22T201 vagy 22T201T jelű nyomtatványon, vagy az ONYA felületén a „Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek és egyéni cégek adat- és változásbejelentése” nyomtatványon lehet megtenni.

Ha a nyilatkozat legkésőbb 2022.08.31-én nem kerül benyújtásra, úgy a vállalkozás automatikusan a TAO törvény szerint fog adózni.