Az apasági szabadságra vonatkozó előírások 2023. január elsejétől módosultak, időtartama kiegészül további 5 munkanappal.

Az apa a gyermeke születését vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra lesz jogosult.

Az apasági szabadságra a munkavállaló akkor is jogosult, ha a gyermeke halva születik vagy meghal.

A szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni részére (írásbeli kérelem szükséges hozzá).

Ha a munkavállaló év közben lép be, az apasági szabadságot nem kell arányosítani, illetve azt esedékesség évében nem kell kiadni, azaz átvihető a következő naptári évre. A munkavállaló a már elkezdett szabadságát nem szakíthatja meg. A munkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt az apasági szabadság igénybevételének időtartama alatt.

A munkavállaló az apasági szabadság első 5 munkanapjára a távolléti díjára, a fennmaradó napokra annak 40 százalékára jogosult.

Az apát megillető, az első 5 napra kifizetett távolléti díjat a Magyar Államkincstár megtéríti a vállalkozásnak, amihez a Kincstár felé be kell nyújtani egy elszámolólapot, mellékelve az édesapa nyilatkozatát, valamint a baba születési anyakönyvi kivonatának, a TAJ- és lakcímkártyájának másolatát.

A munkaviszony megszüntetése esetén a munkáltató igazolást ad ki a munkavállaló részére a felhasznált apasági szabadság tartamáról, melyben szerepelnek a korábbi munkáltató által kiadott apasági szabadnapok is. Erre az igazolásra azért van szükség, mert az apasági szabadságot, pénzben megváltás helyett, a munkavállaló következő munkahelyén folytathatja.