//A GDPR szabályai alapján miről kell tájékoztatni a munkavállalót?
2021. augusztus 13.
Kisokos / #foglalkoztatás szabályai

A GDPR szabályai alapján miről kell tájékoztatni a munkavállalót?

2021-08-13T14:11:11+02:00

A személyes adatok védelméről szóló uniós rendelet, azaz a GDPR rendelkezik arról, hogy a munkáltatónak hogyan kell eljárnia a munkavállalótól begyűjtött adatok tekintetében.

Ha a személyes adatokat a munkáltató a munkavállalótól szerzi be, úgy az adatkezelő (azaz a munkáltató) a személyes adatok megszerzésének időpontjában köteles az érintett (azaz a munkavállaló) rendelkezésére bocsátani az alábbi információkat:

 • a munkáltató (adatkezelő) és a munkáltató képviselőjének (amennyiben rendelkezik ilyennel) személye és elérhetőségei
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
 • a munkáltató vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén a jogos érdekek részletezése
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái (ha az adatokat a munkáltató harmadik félnek továbbítja)
 • ha a munkáltató harmadik országba továbbítja az adatokat, akkor annak ténye, valamint tájékoztatás arról, hogy milyen megfelelőségi garanciát alkalmaz
 • a személyes adatok tárolásának időtartama
 • azon személyek joga, akik a munkáltatótól kérelmezhetik a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, törlést vagy a kezelés korlátozását
 • ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy a hozzájárulás bármely pontban történő visszavonásának a jogát, amely nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
 • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz jogát
 • a személyes adat tárolása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e, vagy a szerződés megkötésének a feltétele-e

A GDPR-hoz kapcsolódó hozzájárulásról bővebben az Ecocreative Zrt. honlapján olvashatnak.